Odborné práce vo výškach

Maliarske a natieračské práce vo výškach

Maliarske a natieračské práce 
vo výškach

 • Striekanie veľkoplošných objektov, hál a konštrukcií  pomocou horolezeckej techniky
 • Nátery el.stožiarov VN, železných konštrukcií, vysielačov vo výškach
 • Nátery, striekanie mostov, striech, balkónov, rebríkov, kostolných veží
 • Náter a striekanie fasád, síl, vodojemov, rýn a odkvapových žlabov
 • Ochranné nátery drevenných konštrukcií vo výškach
 • Nátery exteriérov a interiérov vo výškach
 • Nátery reklám vo výškach
Montáže a demontáže vo výškach horolezeckou technikou

Montážne a demontážne práce
vo výškach

 • Klampiarske práce, montáž žlabov, zvodov
 • Montáž a demontáž svetelných a velkoplošných reklám
 • Montáž a demontáž bleskozvodov
 • Montáže ochranných sietí
 • Montáž vonkajších žalúzií, roliet, markíz
 • Montážne práce na kostolných vežiach
Oprava štítovej steny RD

Murárske, stavebné práce
vo výškach, búracie a demolačné práce vo výškach

 • Opravy, vysprávky balkónov, lógií, kopletná rekonštrukcia balkónov
 • Sanácie železobetónových konštrukcií a stavieb
 • Špárovanie dilatačných špár panelových domov
 • Špeciálne zateplovacie práce
 • Opravy fasád budov, fasád po dierach od vtákov
 • Pieskovanie, čistenie systémom WAP
 • Opravy omietok, špaliet a parapetných špár
 • Demolačné a búracie práce
Čistenie ťažko dostupných miest vo výškach

Priemyselné čistenie ťažko
dostupných miest

 • Čistenie zásobníkov, síl v poľohospodárstve wap technikou
 • Umývanie okien, svetlíkov, výkladov a presklených častí budov
 • Čistenie, umývanie fasád vysokotlakovou vodou horolezeckou technikou
 • Čistenie žlabov, zvodov, striech, krytín
 • Čistenie exeriérových a interiérových konštrukcií
 • Zhadzovanie snehu zo striech
Pilčícke práce, rizikové pílenie

Pilčícke práce, rizikové pílenie

 • Rizikové pílenie stromov, konárov
 • Výrub porastov pod el. vedením
Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce

 • Elektroištalačné práce
 • El. prípojky NN, VN
 • Montáže a opravy bleskozvodov
 • Revizne správy
 • Projektové dokumentácie