Náter a čistenie fasád horolezeckou technikou
Maliarske práce horolezeckou technikou
Výškové práce, montážne práce
Montážne práce horolezeckou technikou
Práce vo výškach, náter stožiarov VVN
  • Náter a čistenie fasád horolezeckou technikou

  • Maliarske práce horolezeckou technikou

  • Výškové práce, montážne práce

  • Montážne práce horolezeckou technikou

  • Práce vo výškach, náter stožiarov VVN

profesionáli vo výškach

Špecializované práce vo výškach horolezeckou technikou na celom území Slovenska 
aj v zahraničí. Ponúkame riešenia pre stavebníctvo i v komplikovaných
a ťažko dostupných výškových podmienkach.

Montážne práce na húpacom moste
Náter výškového komína 70m
Náter stožiarov 110KV VVN

Naše služby vo výškach

Kombináciou prác horolezeckou technikou a lešenia, plošín, vyriešime každý problém v komplikovaných
a extrémnych prístupov v stavebníctve. Ponúkame kvalitnú, zodpovednú prácu s tímom skúsených
pracovníkov a veľkým dôrazom na bezpečnosť pri práci vo výškach.