Montážne a demontážne práce vo výškach

Vo výškach zabezpečujeme rôzne montážne práce pre stavebné firmy, ide napr. o výmenu rín, montáže bleskozvodov, demontáže či vešanie reklám, demontáže starých železných mostov, doťahovanie skrutiek na stožiaroch elektrického vedenia.